Şirket Birleşmesi ve Bölünmesi

Şirket Birleşmesi ve Bölünmesi

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Ofisimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlar ile mükelleflerine bu konuda hizmet sunmaktadır.

Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Danışmanlık

Türkiye'de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar için;

- Şirket Kuruluşu

- Yatırım Teşvik Belgesi Alımı

- Muhasebe departmanının organizasyonu

- Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı

- Şirket satın almaları

- Lisans ve royalty anlaşmalarının hazırlanması

konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.